Københavnerstudier

Københavnerstudier i tosprogethed

Københavnerstudier i tosprogethed er en forskningsserie, der er hjemmehørende på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Serien - der har eksisteret siden 1985 - beskæftiger sig bl.a. med to- og flersprogethed, sproglige og kulturelle mindretal, to- og flersproget undervisning og dansk som fremmed- og andetsprog. Du kan læse mere om serien, dens historie og dens fokusområder på siden 'Om serien'

Seriens redaktion består af Anne Holmen, Janus Spindler Møller, Jakob Steensig og Juni Söderberg Arnfast. Du kan læse mere om dem på siden 'Redaktionen'

Et nyt koncept

Københavnerstudier i tosprogethed er i 2016 overgået til hovedsageligt at udgive gratis e-udgivelser, og langt størstedelen af udgivelserne vil således blive udgivet her på websiden. Indholdsmæssigt er serien uændret: Den fortsætter med det samme fokus på emner relateret til dansk som andetsprog og to- og flersprogethed, ligesom serien holder fast i sine krav til faglig kvalitet og relevans i udgivelserne

Formålet med det nye e-koncept er at give endnu flere muligheder for faglig udveksling og vidensdeling, og vi håber derfor, at I vil videregive og dele de udgivelser, I mener, kan være relevante og interessante for jeres fagfæller og kollegaer. 

Samtidig med overgangen til de nye e-udgivelser er vi påbegyndt et projekt med at digitalisere dele af seriens bagkatalog. En række af seriens tidligere udgivelser er således allerede nu tilgængelige i digitale udgaver her på siden og kan findes under 'Genudgivelser'

Serien 'Studier i Parallelsproglighed' - der udgives af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed og er en del af Københavnerstudier i tosprogethed - er ligeledes gået over til e-udgivelser, og både nye e-udgivelser og digitale genudgivelser af titler fra seriens bagkatalog kan downloades gratis på Center for Internationalisering og Parallelsprogligheds hjemmeside.  

Nyheder

Se alle nyheder