Københavnerstudier i tosprogethed

Københavnerstudier i tosprogethed er en forskningsserie, der er hjemmehørende på Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Serien - der har eksisteret siden 1985 - beskæftiger sig bl.a. med to- og flersprogethed, sproglige og kulturelle mindretal, to- og flersproget undervisning og dansk som fremmed- og andetsprog. Du kan læse mere om serien, dens historie og dens fokusområder på siden Om serien

Seriens redaktion består af Anne Holmen, Janus Spindler Møller, Jakob Steensig og Juni Söderberg Arnfast. Du kan læse mere om dem på siden 'Redaktionen'.

Udgivelser

 

 

Egil Møller Pedersen: Borger i Ishøj. Integration og medborgerpolitik i en dansk kommuneKøbenhavnerstudier i tosprogethed, 79. Københavner: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2021. 

I denne udgivelse, som er en redigeret specialeafhandling fra DPU ved Aarhus Universitet, analyserer forfatteren flere dokumenter om integrationsspørgsmål i en dansk kommune. Han foretager således en kritisk diskursanalyse inspireret af såvel Foucault som Fairclough og kombinerer denne med Parekhs forståelse af samfundets reaktion på multikulturalisme. Analysen viser, at kommunens politik udvikler sig over tid fra et fokus på integration af det kulturelt anderledes til et fokus på medborgerskab, hvor etnisk og kulturel mangfoldighed ses som en forudsætning for, at man kan begå sig i den globale verden. Samtidig viser analysen, at dette fokus på styrken ved mangfoldighed og interkulturel dialog især findes på papiret, og at det ikke har sat sig tydelige spor i de kommunale praksisser i form af øget kulturel ligestilling.

Andrea Bruun: Inddragelse af studerende i computersøgningsaktiviteter i studievejledningssamtalerKøbenhavnerstudier i tosprogethed, 80. Københavner: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2021. 

Nyt nummer af Københavnerstudier i tosprogethed om, hvordan computere inddrages i studievejledning. Andrea Bruun undersøger videooptagelser af vejledningssamtaler med universitetsstuderende og fokuserer på hvordan vejlederen søger efter oplysninger på sin computer og enten inddrager eller undlader at inddrage den studerende i denne søgning.

Marianne Haugaard Hansen: Sproglige generationsforskelle på sociale medier. Københavnerstudier i tosprogethed, 81. Københavner: Københavns Universitet, Humanistisk Falkutet 2021.

I dette nummer af Københavnerstudier undersøger cand.mag. Marianne Haugaard Hansen, hvordan to generationer kommunikerer sprogligt på Sociale medier, og hvilke forestillinger de har om den anden generations måde at kommunikere på. Ikke mindst dokumentationen af den forskellige brug af emojis på tværs af generationerne har allerede tiltrukket sig bred opmærksomhed i medierne. Bogen henvender sig både til studerende og forskere indenfor kommunikation og sociale medier og til læsere, der vil være klogere på egen og andres sproglige medieopførsel.  

 

 

Maria de Melo Lundegaard: "Del, hvis jeg betyder noget for dig". Københavnerstudier i tosprogethed, 77. Københavner: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2020. 

Nina Møller Andersen: Dansk fonetik for udlændinge med øvelser. Københavnerstudier i tosprogethed, 78. Københavner: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2020.