Forskning

Centrets forskning har en fælles grundposition. Mennesket betragtes som en social og sprogende art, der bruger sprog til at forholde sig til og ændre verden med.

Afdelingens forskning er båret af et sociolingvistisk syn på sprogbrug som data. Forskningen har fokus på variation og forskelle i sprogbrug. Vi interesserer os også for hvad variation og forskelle betyder for såvel det enkelte menneske som for både mindre grupper og hele samfund af mennesker.

Alle vores undersøgelser har væsentlig og direkte samfundsmæssig relevans.
Vi henter data fra en række forskellige grupper mennesker og analyserer dem med stor åbenhed over for metoder og teorier.

Dansk som Andet- og Fremmedsprog på Københavns Universitet er det eneste sted i landet hvor så mange forskere med interesse for området er samlet. Vi udgør en forskningsenhed der er den eneste af sin art i verden.

Centerets forskning er samlet om tre satsningsområder

  1. Udtaletilegnelse, udtaleundervisning og holdninger til udtale. Læs mere
  2. Sprogbrug og gensidig socialisering hos sproglige mindretalsbørn og -unge i Danmark (Københavnerstudier i Hverdagssprogning, Modersmålsundervisning for sproglige mindretalselever i den superdiverse storby København og Køgeprojektet)
  3. Dansk på arbejde 

Center for Dansk som Andet- og Fremmedsprog er desuden involveret i en række internationale projekter.