Center for Dansk som andet- og fremmedsprog har nu status som forskergruppe på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab:

Se forskergruppen Flersprogethed og dansk som andetsprogs nye hjemmeside.

Se tidsskriftet Københavnerstudier i tosprogethed