Om tidsskriftet

Københavnerstudier i tosprogethed er en forskningsserie, der udgives af Afdelingen for Dansk som Andet- og Fremmedsprog, som er hjemmehørende på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet Amager.  

Københavnerstudier i tosprogethed beskæftiger sig med:

  • to- eller flersprogethed
  • sproglige og kulturelle mindretal
  • to- og flersproget undervisning
  • dansk som fremmed- og andetsprog
  • uddannelse af lærere til undervisning af indvandrere og flygtninge
  • og emner af tilsvarende indhold

Den første bog i serien udkom i 1985, og Københavnerstudier i tosprogethed har på nuværende tidspunkt et bagkatalog på mere end 70 udgivelser, der indeholder bidrag fra både dansk og international forskning inden for bl.a. to- og flersprogethed og dansk som andet- og fremmedsprog. Hent publikationslisten (pdf).

I dag udgiver Københavnerstudier i tosprogethed ca. 4 udgivelser årligt. Udgivelsesrækken indeholder både dansk- og engelsksprogede udgivelser, ligesom udgivelserne både kan bestå af reviderede afhandlinger og antologier, der samler en række artikler inden for et emneområde.

Københavnerstudier i tosprogethed er for nylig gået over til hovedsageligt at udgive e-bøger. E-bøgerne er i pdf-format, og kan downloades gratis fra Københavnerstudier i tosprogetheds webside. Sideløbende er Københavnerstudier i tosprogethed påbegyndt et projekt, der har til formål at digitalisere dele af seriens bagkatalog, og titler fra seriens bagkatalog vil derfor løbende blive genudgivet som gratis e-bøger.

Nogle udgivelser vil stadig blive udgivet i trykt format, ligesom flere udgivelser i serien bagkatalog stadig kan erhverves som trykte bøger. Alle de trykte udgivelser kan anskaffes gennem Publikoms webshop.

Udover hovedserien, indeholder Københavnerstudier i tosprogethed også to serier: Studier i Parallelsproglighed og Køgeserien.

Studier i Parallelsproglighed udgives af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet Amager. Serien, der bl.a. beskæftiger sig med parallelsproglighed, sprogpolitik og testning af sproglige kompetencer i en akademisk kontekst, udgiver ca. 2 udgivelser årligt. Serien Studier i Parallelsproglighed udgiver ligeledes hovedsageligt e-bøger, og disse kan downloades gratis fra Center for Internationalisering og Parallelsprogligheds webside.

Køgeserien er en udgivelsesrække på 17 udgivelser, der er udgivet i perioden 1992-2008. Serien er baseret på det nu afsluttede Køgeprojekt, der er en længdeundersøgelse af tosprogede børns sproglige udvikling. Enkelte udgivelser i Køgeserien vil løbende blive genudgivet som gratis e-bøger.