4. maj 2016

Københavnerstudier i tosprogethed: Bind 60 og 62 genudgives nu som e-bøger

Københavnerstudier i tosprogethed genudgiver i dag to udgivelser som e-bøger. Titlerne, der genudgives, er:

Bind 60

Tore Bernt Sørensen: The Bias of Markets: A comparative study of the market form and identity politics in English and Danish Compulsory Education. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2011.

Bind 62

Martha Sif Karrebæk: At blive et børnehavebarn - en minoritetsdrengs sprog, interaktion og deltagelse i børnefællesskabet. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2011

Udgivelserne er i pdf-format og er gratis tilgængelige på Københaverstudier i tosprogetheds webside, hvor en række andre titler ligeledes er genudgivet som e-bøger.