Digitale genudgivelser

I efteråret 2015 begyndte Københavnerstudier i tosprogethed et digitaliseringsprojekt, der har til formål at gøre en række udgivelser fra både hovedseriens og Køgeseriens bagkataloger tilgængelige som gratis e-publikationer.

Vi er allerede nået et stykke af vejen, da 21 udgivelser fra hovedseriens bagkatalog nu kan findes som e-publikationer på denne side, og vi vil fortsat opdatere siden med nye genudgivelser.

E-udgivelserne er i pdf-format, og en udgivelse åbnes ved at klikke på billedet af udgivelsens forside. Hvis du ønsker udgivelserne i trykt format, kan de købes gennem Publikoms webshop.

Bind 37

Christine B. Dabelsteen & Juni Söderberg Arnfast (red.): Taler de dansk? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. 

Københavner-studier i tosprogethed, 37. København: Københavns Universitet 2004.  

Bind 38

Mirjam Lehmkuhl: "Som har en anden hudfarve havde jeg nær sagt ik'..." En kvalitativ og kvantitativ analyse af positionering og dominans i skole-hjem-samtaler med etsprogede og tosprogede forældre. Københavner-studier i tosprogethed, 38. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2004.

Bind 40

Marta Kirilova: "Han er fra Amager, men også lidt fra Afrika". Dansk med accent. En empirisk baseret analyse af indfødte danskeres holdninger til dansk talesprog med forskellige accenter. Københavnerstudier i tosprogethed, 40. København: Københavns Universitet, Humantisk Fakultet 2006.

Bind 41

Ursula Ritzau: Almindelig fremmed dansk. En masketest-undersøgelse hos danske learnere af holdninger til dansk med accent. Københavner-studier i tosprogethed, 41. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2009.

Bind 44

Marie-Louise Surland: Et dansk læseproblem? En teoretisk og pædagogisk belysning af læsning gennem et empirisk casestudie af tre skoleelevers faglige læsning. Københavnerstudier i tosprogethed, 44. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2008

 

Bind 47

Katja Vilien: "Toilettet er det eneste sted, hvor man kan sludre!" En længde-undersøgelse af sociale, pædagogiske og kognitive faktorer i tilegnelsen af dansk som henholdsvis andetsprog og fremmedsprog. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2009

Bind 48

Mia Madsen: "Der vil altid være brug for dansk." En undersøgelse af 11 natur-videnskabelige forskeres grunde til at vælge henholdsvis dansk og engelsk i deres arbejde. Københavnerstudier i tosprogethed, 48. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2008.

Bind 50

Neringa Bigailaitė: Dansknær udtale hos udlændinge - et realistisk mål eller en illusion? En empirisk undersøgelse blandt voksne indlærere med litauisk som modersmål. Københavnerstudier i tosprogethed, 50. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2010.

Bind 51

Signe Wedel Schøning: Dialekt som identitets- og stilingserings-praksisser hos et søskendepar.  Københavnerstudier i tosprogethed, 51. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2010.

Bind 52

Charlotte Øhrstrøm: "I was less scared to bungy jump than to speak this language" - En kvalitativ undersøgelse af voksne indlæreres motivation for at lære dansk. Københavnerstudier i tosprogethed, 52. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2010. 

Bind 53

Astrid Ag: Sprogbrug og identitets-arbejde hos senmoderne storbypiger. Københavnerstudier i tosprogethed, 53. København: Københavns Universitet, Humanistisk fakultet 2010.

Bind 54

Andreas Stæhr: "Rappen reddede os" - Et studie af senmoderne storbydrenges identitets-arbejde i fritids- og skolemiljøer. Københavnerstudier i tosprogethed, 54. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2010

Bind 57 - ENGELSK

Christoph Hare Svenstrup: Why Does Vestjysk Sound Boorish and Københavnsk  Cool? A language attitues study among adolescents in the town of Holstebro in western Jutland.  Copenhagen Studies in Bilingualism, 57. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2010.

Bind 59

Maria Marqvard Jensen: "We mean you no harm, were vandalizing with charm" - Et studie af grafittisprog og sproglig identitets- konstruktion hos danske graffitiskrivere. Københavnerstudier i tosprogethed, 59. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2011.

Bind 60 - ENGELSK

Tore Bernt Sørensen: The Bias of Markets: A comparative study of the market form and identity politics in English and Danish Compulsory Education. Copenhagen Studies in Bilingualism, 60. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2011.

Bind 62

Martha Sif Karrebæk: At blive et børnehavebarn - en minoritets-drengs sprog, interaktion og deltagelse i børne-fællesskabet. Københavnerstudier i tosprogethed, 62. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2011

Bind 65

Louise Zinck Winther: FVU-læsning - En undersøgelse af forudsætninger hos og krav til kursister med dansk som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed, 65. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2012

Bind 66

Maria Møllebro: Málspilla - Færøsk sprogpolitiks påvirkning af unges sprogbrug og sprog-holdninger. Københavnerstudier i tosprogethed, 66. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2012.

Bind 67

Thomas Rørbeck Nørreby: "Jamil Perkersen Nielsen Rasmussen" - En sociolingvistisk undersøgelse af identitet og etnicitet i superdiversiteten.  Københavnerstudier i tosprogethed, 67. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2012.

Bind 68

Auður Hauksdóttir: Dansk som fremmedsprog i en akademisk kontekst - Om islændinges behov for dansk-kundskaber under videreuddannelse i Danmark. Københavnerstudier i tosprogethed, 68. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2012.

Bind 69

Merike Jürna: som i alfa? En længde-undersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundede fortungevokaler. Københavnerstudier i tosprogethed, 69. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet 2014.