Nyheder

Denne side vil løbende blive opdateret med nyheder om serierne Københavnerstudier i tosprogethed og Studier i Parallelsproglighed. Nyhederne kan omhandle nye udgivelser i serierne, ligesom de kan være præsentationer af titler i seriernes bagkataloger, der er genudgivet som gratis e-bøger.