7. juni 2016

Københavnerstudier i tosprogethed: 20 gratis e-bøger

Med genudgivelsen af Marie-Louise Surlands bog "Et dansk læseproblem? En teoretisk og pædagogisk belysning af læsning gennem et empirisk casestudie af tre skolelevers faglige læsning," der oprindelig blev udgivet i 2008, er vi nået op på 20 gratis e-bøger på Københavnerstudier i tosprogetheds webside.

E-bøgerne, der alle er genudgivelser af tidligere bind i serien, tæller bl.a. følgende titler:

Andreas Stæhr (2010): "Rappen reddede os" - Et studie af senmoderne storbydrenges identitetsarbejde i fritids- og skolemiljøer. Københavnerstudier i tosprogethed, bind 54. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet.

Louise Zinck Winther (2012): FVU-læsning - En undersøgelse af forudsætninger hos og krav til kursister med dansk som andetsprog. Københavnerstudier i tosprogethed, bind 65. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet.

Merike Jürna (2014):  som i alfa? En længdeundersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundede fortungevokaler. Københavnerstudier i tosprogethed, bind 69. København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet.

Alle e-bøgerne er gratis og i pdf-format, og de kan findes på Københavnerstudier i tosprogetheds webside.