27. februar 2017

Ny udgivelse: Stine Ventzel Hvas

Københavnerstudier udgiver nu den første udgivelse i 2017. Udgivelsen, der er skrevet af Stine Ventzel Hvas, hedder ”Når psykiateren taler dansk som andetsprog. En konversationsanalyse af forståelsesproblemer og identitet i psykiatriske samtaler med L2-talende psykiatere. ”

Udgivelsen tager udgangspunkt i video- og lydoptagelser  i psykiater-patientsamtaler med psykiatere, der har dansk som andetsprog og undersøge, hvordan  forståelsesproblemer i samtalen mellem psykiater og patient håndteres, når psykiateren har dansk som andetsprog, og hvordan forståelsesproblemerne påvirker orienteringen mod psykiaterens rolle/identitet i samtalen. 

Metodisk og teoretisk trækker undersøgelsen bl.a. på konversationsanalyse – herunder særligt teori om reparaturer – og  Goffman og Brown & Levinsons teorier om face. 

Udgivelsen er elektronisk og kan downloades gratis på Københavnerstudier i tosprogetheds webside, hvor du ligeledes kan finde andre elektroniske udgivelser i serien.