7. november 2016

Narges Ghandchi - What we talk about when we talk about mother tongue

Københavnerstudier i tosprogethed udgiver nu udgivelsen "What we talk about when we talk about mother tongue. Linguistic minority pupils and the issue of mother tongue education in Copenhagen." Udgivelsen - der er baseret på INSS-projektet "Modersmålsundervisning for sproglige mindretalselever i den superdiverse storby København" - er skrevet er Narges Ghandchi. Udgivelsen tager udgangspunkt i lingvistisk etnografi i modersmålsundervisning i tyrkisk, arabisk og farsi og undersøger herudfra forståelser af modersmål, relationen mellem modersmål og rum og sprogideologier i og omkring modersmålsundervisning.

Udgivelsen er elektronisk og kan downloades gratis på Københavnerstudier i tosprogetheds webside, hvor du også kan finde gratis digitale udgaver af en række af seriens tidligere udgivelser.