Undervisning

Studiemønstret Dansk som Andet- og Fremmedsprog hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskabs studienævn, som fastsætter regler for uddannelserne og planlægger undervisningsudbud.