Undervisning

Studiemønstret Dansk som Andet- og Fremmedsprog hører under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskabs studienævn, som fastsætter regler for uddannelserne og planlægger undervisningsudbud.

Læs mere mere om uddannelsesmuligheder inden for dansk som andet- og fremmedsprog på fagområdets uddannelseshjemmeside, http://dansksomandetsprog.ku.dk: