Tyrkisk modersmålsundervisning

Lektor Janus S. Møller, Özgün Nergiz

Projektet består af to dele. Første del fokuserer på roller, normer og ideologier i tyrkisk modersmålsundervisning. Formålet er at klarlægge, hvordan makrodiskurser og makrosociale sprogideologiske normer påvirker de normer, der gør sig gældende i klasseværelset.

Anden del af projektet fokuserer på den sproglige, interaktionelle og sociale kurs i børnegruppen. Vi undersøger, hvordan individuelle forskelle og sociale forhold påvirker deltagernes sproglige udvikling.