Sproglige minoritetsbørns skriftsprogspraksisser i søskenderelationer

Ph.d. stipendiat Ulla Lundqvist

Dette projekt har fokus på sproglige minoritetsbørns skrive- og læseaktiviteter i hjemmet, sådan som disse involverer søskende og udvikles som praksisformer, der kan undersøges i forhold til børnenes udbytte af undervisningen i skolen. Forskningen ved endnu meget lidt om, hvordan skoleforberedende og -involverende socialisationsprocesser i hjemmet forløber. Vi ved til gengæld, at resultatet af disse processer er afgørende for børnenes læringsudbytte i skolen. Derfor undersøger dette projekt hvordan minoritetsbørn praktiserer skriftsprog i søskenderelationer.