Polsk sprogundervisning for sproglige minoritetselever i storbyen København

Lektor Juni S. Arnfast

Eftersom polsk er et EU sprog, vil dette projekt fungere som en vigtig sammenligningskilde med de dele af projektet, som fokuserer på ikke-EU sprogs modersmålsundervisning (tyrkisk, arabisk og farsi). Projektet undersøger, hvilken rolle modersmålsundervisning har i polske indvandrerfamiliers identitetsarbejde. Dette involverer for eksempel børn og forældres livshistorienarrativer og familiers evalueringer af modersmålsundervisning i en globaliseret kontekst og i forhold til en fælles investering i sproglig og kulturel tilegnelse.

Derudover undersøger projektet de sociale og kulturelle betydninger for de pædagogiske tilgange og sproglige praksisser inden for polsk modersmålsundervisning. Dette inkluderer lærernes synspunkt på for eksempel modersmålsundervisningens form, indhold og indflydelse i forhold til den danske (indvandrer-)kontekst samt lærernes forståelse af målgruppens status som netop elever. Projektet undersøger desuden børnenes og forældrenes holdninger til modersmålsundervisning fra sprog-, kultur- og identitetsforståelsen, samt deres holdning og forståelse af modersmålsundervisning sammenlignet med andre skoleaktiviteter.

Data indsamles både fra modersmålsklasser fra henholdsvis Københavns kommune og private polske foreninger.