Farsi som modersmål

Forskningsassistent Narges Ghandchi, lektor Martha Sif Karrebæk

Minoriteter, der taler farsi (typisk af iranske flygtninge), anses typisk for at have et højt akademisk præstationsniveau sammenlignet med elever fra Mellemøsten og Tyrkiet. Dette studie vil bidrage med en givtig kontrast til de to forrige delprojekter. Projektet vil fokusere på farsi-talende forældre og børns forståelse, diskurs og ideologi af farsi som modersmål. Projektet undersøger, hvorvidt forældre anser farsi som en investering i iransk identitet, som spild af tid eller som en hindring for deres børns udvikling af dansk identitet. Anser eleverne farsi som vigtig i forhold til deres fremtidsmuligheder eller i forhold til familie- og kulturarv. Projektet undersøger derudover farsi-talende familiers holdning til farsi modersmålsundervisning, herunder hvorvidt modersmålsundervisning betragtes som en del af integrationsprocessen eller som et middel til at opbygge en kollektiv iransk identitet i en migrationssituation.