Om projektet

Projektet består af fem delprojekter, der tager udgangspunkt i modersmålsklasser i tyrkisk, arabisk, farsi og polsk, såvel som skriftsprogspraksisser blandt søskende med mindretalsbaggrund. Alle delprojektet har  fælles interesser.

Vi undersøger:

  • Hvordan sprog anvendes, organiseres og forstås. Det vil sige, hvordan mindretalselever bruger sproglige træk, hvilke værdier de forskellige træk tilknyttes, samt hvornår og hvordan mindretalselever kombinerer forskellige træk med hinanden.
  • Hvordan mindretalselever forholder sig til de institutionelle og pædagogiske rammer i tilknytning til modersmålsklasser, herunder hvordan elever og lærere socialt og interaktionelt positionerer sig selv og andre, individer og grupper.
  • Hvilke kulturelle, sociale og ideologiske betydninger forskellige sprog- og skriftsprogspraksisser tildeles i modersmålsklasser. Det gælder for eksempel, hvordan lærere, børn, forældre og andre opfatter modersmålsundervisning som en sproglig, kulturel eller generel uddannelsesmæssig fordel; om de kan genkende sig selv i det sprog- og kultursyn der gør sig gældende i undervisningen; og hvilke værdier de tilknytter til modersmålsundervisningen sammenlignet med de værdier, de tilknytter til den obligatoriske skole.

Projektet ledes af lektor Martha Sif Karrebæk.

Projektet består af følgende delprojekter:

Projektet finansieres af Det Frie Forskningsråd │ Sapere Aude