Modersmålsundervisning for sproglige mindretalselever i den superdiverse storby København (MUSK)

Projektet Modersmålsundervisning for sproglige mindretalselever i den superdiverse storby København er en undersøgelse af sprogpraksisser, herunder literacy, i tilknytning til modersmålsundervisning i hovedstaden.

Vi undersøger brugen og forståelsen af sprog både generelt og i klasseværelset. Vi ser på, hvordan undervisningen udspiller sig på forskellige måder i forskellige klasser. Vi undersøger, hvilken status og betydning modersmålsundervisning har for de enkelte deltagere (børn, lærere og forældre), og hvordan modersmålsundervisning indvirker på individets identitet og sproglige repertoire.

Metodisk tager projektet hovedsagligt udgangspunkt i lingvistisk etnografi og sproglig socialisation.

Projektet indgår i det større projekt Amagerprojektet.

Projektet finansieres af Det Frie Forskningsråd │ Sapere Aude.