Køgeprojektet

Køgeprojektet er en længdeundersøgelse af tosprogede børns sproglige udvikling. Dataindsamlingen begyndte med et pilotprojekt i 1987-89, og den egentlige indsamling fandt sted 1989-1998. I disse år har vi fulgt en kohorte af tosprogede dansk- og tyrkisktalende elever, nemlig skolebegynderne fra skoleåret 1989-90.

Projektets formål har været at følge og beskrive de tyrkisk-danske børns tosprogede udvikling. Undersøgelsens aspekter var flere: et pædagogisk aspekt, et andetsprogligt aspekt og et tosprogethedsaspekt. Projektet er afsluttet.

Kontaktperson: Janus Spindler Møller