29. september 2017

Ny udgivelse: Det Stærkeste Køn

Københavnerstudier i Tosprogethed udgiver nu bind 75 i sin hovedserien. Udgivelsen, der er skrevet af Sofie Braüner Kappelgaard og Hannah Bruun Hjorth, hedder: "Det Stærkeste Køn - en undersøgelse af genusrealisering i dansk blandt teenagere i flersprogede miljøer i Køge og på Amager".

Udgivelsen tager udgangspunkt i en deskriptiv undersøgelse af genustilskrivning i dansk. Kappelgaard og Hjorth undersøger, hvordan genus (utrum og neutrum - fælleskøn og intetkøn) anvendes i et talesprogsbaseret delkorpus. "I 2008 gennemførte Cornips en undersøgelse af, hvordan genus blev brugt blandt hollandske unge med forskellige sproglige baggrunde, og hun kom frem til, at genustilskrivningen i de unges talesprog var afhængig af sproglig baggrund og til dels kunne anses for at være et redskab i identitetsforhandling. Det er værd at undersøge, om lignende forhold gør sig gældende i en dansk kontekst.", skriver Kappelgaard og Hjort.

Udgivelsen er elektronisk og kan downloades gratis på Københavnerstudier i tosprogetheds webside, hvor du ligeledes kan finde andre elektroniske udgivelser i serien. Du kan finde de nyere publikationer her.