9. februar 2016

Ny udgivelse i CIP-serien Studier i Parallelsproglighed

CIP-serien Studier i Parallelsproglighed har nu udgivet en redigeret udgave af Pete Westbrooks speciale Talk About Mouth Speculums: Collocational Competence and Spoken Fluency in Non-Native English-Speaking University Lecturers.

Bogen beskæftiger sig med sammenhængen mellem kollokationskompetence og mundtlig fluency og tager udgangspunkt i en række miniforelæsninger fra en færdighedstest i mundtlig engelsk for undervisere med engelsk som fremmedsprog ved Københavns Universitet. Centralt for bogens metode er udregning af variabler til måling af mundtlig fluency og kollokationskompetence sammen med korrelationsanalyser og brug af tekstkonkordanssoftware.

Bogen, der udkom i efteråret 2015, er den første e-bog i serien Studier i Parallelsproglighed.

Både denne e-bog og fremtidige e-bøger i serien Studier i Parallelsproglighed er gratis, og vil være tilgængelige på Center for Internationalisering og Parallelsprogligheds hjemmeside.