Køgeserien

Køgeserien er en udgivelsesrække på 17 udgivelser, der blev udgivet i perioden 1992-2008. Serien er baseret på det nu afsluttede Køgeprojekt, der er en længdeundersøgelse af tosprogede børns sproglige udvikling. Enkelte af de sidste udgivelser i serien vil løbende blive genudgivet som e-bøger på denne side.  

E-bøgerne er gratis og i pdf-format. De åbnes ved at klikke på billederne af udgivelsernes forsider.

Hvis du ønsker udgivelserne i trykt format, kan de købes gennem Publikoms webshop.

Bind K15 - ENGELSK

J. Normann Jørgensen: Languaging. Nine years of poly-lingual development of young Turkish-Danish grade school students, volume 1. Copenhagen Studies in Bilingualism, The Køge Series, vol. K15. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2008.

Bind K16 - ENGELSK

J. Normann Jørgensen: Languaging. Nine years of poly-lingual development of young Turkish-Danish grade school students, volume 2. Copenhagen Studies in Bilingualism, The Køge Series, vol. K16. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities 2008.


Om Jens Normann Jørgensen

De to udgivelser - Languaging vol. 1 & vol. 2  - er skrevet af Jens Normann Jørgensen, der var professor i dansk som fremmed- og andetsprog ved Københavns Universitet. Udgivelserne, der er dedikeret til hans hustru Elsebeth, er Jens Normann Jørgensens doktordisputats, som blev forsvaret på Danmarks Pædagogiske Universitet i efteråret 2010. Samtidig udgør de to bøger en sammenfatning af Køgeprojektet, som Jens Normann Jørgensen var med til starte i 1987 og fulgte til dataindsamlingens afslutning i 1998.

Jens Normann Jørgensen var i 1985 ligeledes med til at grundlægge forskningsserien Københavnerstudier i tosprogethed, som Køgeserien er en del af, og var efterfølgende en aktiv og værdsat forfatter og redaktør, der har haft utrolig stor betydning både for serien, og for dem, han samarbejdede med om serien.

Jens Normann Jørgensen gik bort i foråret 2013 og er stadig savnet.

På Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, som Jens Normann Jørgensen var med i ledelsen af, kan du læse en præsentation af Jens Normann Jørgensens liv og forskning, der er skrevet af hans kollegaer på centeret.