Dansk på arbejde

Dansk på arbejde er en fælles titel for to ph.d.-projekter, som er gennemført på centeret.

Marta Kirilova forsvarede i maj 2013 sin ph.d. afhandling "All dressed up and nowhere to go" om jobsamtaler med ansøgere med minoritetsbaggrund. Marta har undersøgt sprog, kultur og ideologi ved indvandrerjobsamtaler. Projektet ser bl.a. på: 

  • Hvordan etableres forståelse og misforståelse i samtalen mellem arbejdsgivere og arbejdssøgende?
  • Påvirker ansøgernes sproglige og kulturelle færdigheder udfaldet af jobsamtalen, og hvis ja, hvordan?
  • Hvad er taleflyd (fluency) i dansk som andetsprog?
  • Hvilke stereotyper opstår når minoritetsmedlemmer og majoritetsmedlemmer taler sammen?

Merike Jürna undersøger sproglige praksisser på universitetet som en flersproget arbejdsplads. Merike undersøger behovet for at kunne beherske dansk blandt udenlandske videnskabeligt ansatte på Københavns Universitet. Hun vil blandt andet vide hvilke krav der skal stilles til den danskundervisning som de udenlandske ansatte skal tilbydes. Læs mere om projektet her. 
Merike Jürna er tilknyttet Universitetet i Tartu, Estland.