Seminar om Dansk som Andet- og Fremmedsprog

Fredag den 5. august 2011

12.30
Nina Møller Andersen byder velkommen

12.40-13.10
Anne Holmen og Charlotte Øhrstrøm: Hvilken rolle spiller dansk i KUs sprogpolitik om parallelsproglighed? (Hent oplæg og litteraturliste)

13.10 - 13.40
Juni Arnfast: Om at tale med en sølvske i munden - holdninger til accent hos Henri

13.40 - 14.10
Ursula Brøchner: Indlæreres teorier om sprogtilegnelse (Hent oplæg og litteraturliste)


14.10 - 14.40
Astrid Ag: 'Gadesprog' og 'integreret sprogbrug' på Amager Fælled Skole: om Sprogbrug og identitetsarbejde blandt senmoderne storbyunge

PAUSE

15.10 - 15.40
Liva Hyttel: De lyder som udlændinge - om holdninger til den senmoderne urbane ungdomsstil hos københavnske folkeskoleelever (Hent oplæg)

15.40 - 16.10
Louise Zinck Nielsen: Læsning på FVU

16.10 - 16.40
Lisbeth Egerod Hubbard og Anette Hagel-Sørensen: Læsning som mundtlig interaktion? (Hent oplæg og litteraturliste)


16.45
Afslutning v/ Nina Møller Andersen