NORDAND 10,   Reykjavík  25.-28. maj 2011

Kompleksitet, Motivation og Output i Sprogindlæringen
 

Konferencen har tre overordnede temaer, der angår indlæringen af Nordens sprog som andet- og fremmedsprog:

 • kompleksitet
 • motivation
 • output (herunder undervisning og tilegnelse af ordforråd, samt CA og CALL)

Hovedforelæsere

 • Alan Firth
 • Anne Holmen
 • Diane Larsen-Freeman
 • Ema Ushioda

Ud over hovedforelæsningerne vil der være nogle plenum- eller sektionsforedrag om konferencens hovedtemaer, bl.a. lektor Juni Søderberg Arnfast, Per Holmberg og Guðrún Theodórsdóttir.

Alle er velkomne til at tilbyde enkelte foredrag om konferencens temaer eller om anden forskning inden for feltet. Forsknings- eller temagrupper er velkomne.

Oplysninger om abstrakter

 • højst 250 ord
 • Times New Roman 12
 • linieafstand 1,5
 • på dansk, norsk, svensk eller engelsk
 • sendes til María Garðarsdóttir, maeja@hi.is
 • senest 5. januar 2011 (NB! Ny deadline)

Alle abstrakter vil være fagfællebedømt af en komité bestående af nordiske forskere. Meddelelse om accept af foredrag vil foreligge senest 15. februar 2011.

Hotel 

Der laves aftaler med islandske hoteller om særlig pris til konferencens deltagere. Oplysninger herom samt andre praktiske informationer (konferencegebyr, rejsemuligheder m.m.) vil blive lagt ud på konferencens hjemmeside (http://vefir.hi.is/nordand10/) i løbet af den nærmeste fremtid. Alle praktiske oplysninger fås hos Hrefna Ingólfsdóttir (hrefnai@hi.is).