Aktiviteter

Seminar i Center for Dansk som Andet- og Fremmedsprog 

2004: TALER DE DANSK? Aktuel forskning i dansk som andetsprog (pdf)
2005: Sproget galt i halsen? 2. seminar om aktuel forskning i dansk som andetsprog (pdf)
2006: Tungen lige i munden. 3. seminar om aktuel forskning i dansk som andetsprog (pdf)
2010Seminar om Dansk som Andet- og Fremmedsprog (doc)
2011Seminar om Dansk som Andet- og Fremmedsprog
2012Seminar om Dansk som Andet- og Fremmedsprog (pdf)

Aktuel forskning i dansk som andetsprog

Siden 2004 har Center for Dansk som Andet- og Fremmedsprog  arrangeret tilbagevendende seminarer om aktuel forskning i dansk som andetsprog. Seminaret afholdes i marts-april og har til formål dels at skabe et mødested for teoretikere, praktikere og studerende, dels at give såvel yngre som mere veletablerede forskere et alternativt forum at præsentere deres forskning i, samt endelig at tilbyde deltagerne et supplerende netværk.

Seminarerne har deltagelse af aktive forskere på alle niveauer inden for området. Målgruppen er alle, som beskæftiger sig med dansk som andetsprog ud fra en faglig eller professionel interesse - dvs. studerende, undervisere i skoler, på sprogcentre og andre uddannelsesinstitutioner, administratorer og konsulenter inden for organisationer og offentlige forvaltninger m.fl. Interessen for at deltage har været støt stigende gennem årene

Det er vores målsætning, at hvert seminar følges op af en publikation med redigerede oplæg fra selve dagen. Publikationerne kan købes hos Det humanistiske Fakultets PubliKom-afdeling.